×

Rejestracja

×

Regulamin

I DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem witryny dostępnej pod adresem MODAY.com oraz MODAY.pl jest IT CODE SYSTEMS ul. Generała Józefa Hallera 43, 41-814 Zabrze NIP: 6452320114 email: bok@MODAY.com dalej zwanym MODAY.
 2. UŻYTKOWNIK: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu MODAY.pl.
 3. SKLEP: sklep online, który współpracuje z IT CODE SYSTEMS prezentując na MODAY swoje towary.
 4. TOWAR: produkt oferowany przez sklep.
 5. KATALOG Lista produktów widoczna w serwisie MODAY, z którego system po kliknięciu w dany produkt przekierowuje do właściwego sklepu.
 6. W celu korzystania z serwisu MODAY niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz sprzęt do komunikowania się (komputer, laptop, tablet, telefon) o min parametrach procesora 1200MHz, 1GB RAM, ekran obsługujący rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Samsung Browser, Safari, Android Browser z obsługą JavaScript.
 7. Korzystanie z serwisu MODAY przez UŻYTKOWNIKA jest bezpłatne.

II ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU MODAY

 1. Zdjęcia i opisy produktów prezentowanych w serwisie MODAY są własnością SKLEPÓW współpracujących z MODAY.
 2. Serwis MODAY dokłada wszelkich starań aby oferty widoczne w serwisie był jak najbardziej aktualne oraz przedstawiały informacje, ceny z stanem faktycznym, jednakże nie może tego w pełni zagwarantować ponieważ nie jest sprzedawcą produktów, a tylko katalogiem, który informuje o ofercie handlowej SKLEPÓW. Dokładne informacje UŻYTKOWNIK otrzymuje klikając w zdjęcie przedmiotu, przechodząc bezpośrednio do sklepu z którego oferta pochodzi.
 3. UŻYTKOWNIK nie składa zamówienia w serwisie MODAY, umowę kupna sprzedaży oraz wszelkie płatności reguluje z SKLEPEM, na warunkach i zasadach określonych w docelowym sklepie oraz zgodnie z zasadami prawa handlowego .
 4. UŻYTKOWNIK w przypadku zakupu poprzez „Dodanie do koszyka”, „Kup teraz” itp. nie zawiera umowy kupna sprzedaży z MODAY tylko z sklepem reklamującym swoją ofertę   w serwisie MODAY.
 5. MODAY nie jest sprzedawcą towarów widocznych w KATALOGU w serwisie.
 6. MODAY nie jest stroną transakcji, a jedynie pokazuje oferty handlowe SKLEPÓW.
 7. MODAY NIE ODPOWIADA za proces i przebieg transakcji UŻYTKOWNIKA z SKLEPEM.
 8. MODAY NIE ODPOWIADA za stany magazynowe SKLEPU.
 9. MODAY NIE ODPOWIADA za realizację i czas realizacji zamówień.
 10. MODAY NIE ODPOWIADA za zgodność towaru z umową (zgodność zdjęć z stanem faktycznym, kolorów, wymiarów i specyfikacji prezentowanego TOWARU).
 11. MODAY NIE ODPOWIADA za gwarancję oraz rękojmię SKLEPU wobec UŻYTKOWNIKA.
 12. MODAY NIE ODPOWIADA za nieprawidłowe wywiązanie lub całkowite niewywiązanie się z umowy kupna sprzedaży TOWARU lub nieprzestrzegania przepisów prawa przez SKLEP względem UŻYTKOWNIKA.
 13. MODAY NIE ODPOWIADA za rozliczenia finansowo-księgowe UŻYTKOWNIKA ze SKLEPEM w tym zwroty konsumenckie.
 14. MODAY NIE ODPOWIADA za zdolność sprzedaży TOWARU przez SKLEP.
 15. MODAY NIE ODPOWIADA za pochodzenie oraz bezpieczeństwo TOWARÓW.
 16. Wszelkie powyższe roszczenia związane z umową kupna sprzedaży TOWARU, KUPUJĄCY rozwiązuje z SKLEPEM w którym dokonał zakupu. Serwis MODAY nie prowadzi sprzedaży TOWARÓW.
 17. MODAY nie pobiera żadnych opłat i prowizji od UŻYTKOWNIKA, przeglądanie katalogu przez UŻYTKOWNIKA jest całkowicie bezpłatne.
 18. W MODAY UŻYTKOWNIK do przeglądania ofert nie rejestruje konta.

III PRZERWY TECHNICZNE

 1. Konieczne przerwy techniczne w celu niwelowania oraz minimalizowania awarii odbywają się najczęściej w godzinach małej aktywności czyli w godzinach nocnych.
 2. Niespodziewane awarie techniczne spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania MODAY zobowiązuje się usunąć w jak najszybszym możliwym terminie.
 3. MODAY nie ma wpływu na awarie spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Serwisu jak np. klęski żywiołowe, lecz będzie dokładać wszelkich starań w celu jak najszybszego usunięcia awarii.

IV REKLAMACJE

 1. UŻYTKOWNIK może zgłaszać reklamacje dotyczące działania usług serwisu MODAY listownie na adres: IT CODE SYSTEMS ul. Generała Józefa Hallera 43, 41-814 Zabrze bądź drogą mailową bok@MODAY.com , MODAY odpowie na reklamację w ciągu 14 dni.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie UŻYTKOWNIKOM , którzy wyrazili chęć na otrzymywanie go. W każdej chwili UŻYTKOWNIK ma możliwość wypisania się z Newsletter w tym celu należy wysłać wiadomość mailową na bok@MODAY.com.
 3. Informacje zawarte w serwisie MODAY np.: zdjęcia, opisy oraz ceny – są jedynie informacją handlową, a nie ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory rozstrzygane są prze właściwy Sąd powszechny.
×

Polityka prywatności

Polityka Prywatności dla portalu "Moday.pl"

Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2023

Wprowadzenie

Witamy na portalu reklamowym "Moday.pl". Nasza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, używamy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe. Naszym celem jest zapewnienie pełnej przejrzystości i ochrony Twojej prywatności w czasie, gdy korzystasz z naszej platformy reklamowej.

Nasz portal reklamowy, "Moday.pl", nie prowadzi sprzedaży produktów ani nie pośredniczy w transakcjach zakupowych. Naszym głównym celem jest dostarczenie spersonalizowanych reklam, promocji i ofert odzieżowych, prezentując produkty dostępne w innych sklepach internetowych. Działamy jako pośrednik pomiędzy sklepami internetowymi a użytkownikami, oferując informacje o produktach oraz przekierowując zainteresowanych użytkowników do odpowiednich sklepów w celu dokonania zakupu.

Gromadzenie danych osobowych

Podczas korzystania z portalu "Moday.pl" możemy zbierać różne rodzaje danych osobowych, w tym:

 1. Informacje udostępnione przez Ciebie: W celu pełnego korzystania z naszej platformy, będziesz musiał/a podać pewne informacje, takie jak imię, adres e-mail, dane kontaktowe i preferencje reklamowe. Podanie tych informacji jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do korzystania z niektórych funkcji portalu.
 2. Dane zbierane automatycznie: Podczas korzystania z portalu "Moday.pl", nasze systemy mogą automatycznie gromadzić dane techniczne, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny oraz informacje o aktywnościach na naszej stronie.

Użycie danych osobowych

Główne cele, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, obejmują:

 1. Dostarczanie usług reklamowych: Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu dostarczenia spersonalizowanych reklam, promocji i ofert na podstawie Twoich preferencji i zachowań.
 2. Analiza i usprawnienia: Przetwarzamy dane w celu analizy działania naszego portalu, identyfikacji trendów reklamowych oraz doskonalenia jakości naszych usług.
 3. Komunikacja z Tobą: Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem e-maila lub innych środków komunikacji w celu przekazywania informacji dotyczących naszych usług, zmian w polityce prywatności lub innych ważnych sprawach.

Ochrona danych osobowych

Twoje dane osobowe są dla nas ważne, dlatego też podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed dostępem nieautoryzowanym, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a RODO, w związku z zgodą na używanie określonych plików cookies lub podobnych technik, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację.

Udostępnianie danych osobowych

W przypadku konieczności, możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, takim jak agencje reklamowe lub partnerzy biznesowi, w celu realizacji spersonalizowanych kampanii reklamowych. Jednakże, nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Twoich danych osobowych osobom lub firmom z zamiarem ich wykorzystania w celach marketingowych.

Prawa użytkowników

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, jeśli nie zgadzasz się na naszą politykę prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w przyszłości, zwłaszcza jeśli zachodzi potrzeba dostosowania jej do ewentualnych zmian w przepisach prawa lub naszych usługach. Wszelkie zmiany w polityce prywatności zostaną opublikowane na tej stronie, a data ostatniej aktualizacji zostanie zmieniona na górze dokumentu.

Zbieranie informacji o produktach

W celu prezentacji spersonalizowanych reklam, gromadzimy informacje dotyczące produktów dostępnych w innych sklepach internetowych. W tym procesie korzystamy z różnych narzędzi analitycznych i technologii śledzenia, które pozwalają nam zrozumieć preferencje użytkowników oraz prezentować reklamy odpowiadające ich zainteresowaniom. Należy zauważyć, że w tym procesie nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych transakcyjnych ani innych danych finansowych związanych z zakupami.

Przekierowania do sklepów internetowych

Kiedy użytkownik kliknie na reklamę produktu na naszym portalu, zostanie przekierowany na stronę internetową odpowiedniego sklepu, gdzie będzie mógł kontynuować zakup. W tym momencie przechodzi na stronę zewnętrznego sklepu, a nasza polityka prywatności przestaje obowiązywać. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności tych sklepów, aby dowiedzieć się, jakie dane są przez nich gromadzone i przetwarzane.

Reklamy partnerskie i pliki cookie

W celu dostarczania spersonalizowanych reklam, możemy korzystać z plików cookie i podobnych technologii. Pliki cookie pozwalają nam zapamiętać preferencje użytkowników oraz śledzić ich aktywność na naszej stronie. Informacje te pomagają nam doskonalić jakość naszych usług reklamowych oraz zapewniają lepsze dopasowanie reklam do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zachowanie anonimowości

Choć korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia, naszym priorytetem jest zachowanie anonimowości użytkowników. Nie identyfikujemy użytkowników w sposób bezpośredni, a dane gromadzone za pomocą plików cookie są ogólnego charakteru i służą wyłącznie celom analizy i personalizacji reklam.

Bezpieczeństwo danych

Portal "Moday.pl" podejmuje wszelkie starania w celu zachowania najwyższych standardów ochrony które obejmują:

 1. Wykorzystanie certyfikatu SSL/TLS. Ten zaawansowany protokół szyfrowania pozwala na zachowanie poufności przesyłanych informacji oraz minimalizuje ryzyko ich przechwycenia przez osoby niepowołane.
 2. Wszelkie hasła i dane wrażliwe są dodatkowo zabezpieczane za pomocą algorytmu szyfrowania SHA256, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Dzięki temu nawet w przypadku przypadkowego lub nieautoryzowanego dostępu do tych danych, są one przechowywane w formie trudnej do odczytania.
 3. Infrastruktura sieciowa zabezpieczona za pomocą Firewalla, co umożliwia blokowanie nieautoryzowanych prób dostępu oraz ogranicza ryzyko ataków cybernetycznych i zagrożeń dla bezpieczeństwa danych.
 4. Dostęp do strony administratora posiadają tylko i wyłącznie osoby do tego uprawnione.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, prosimy o kontakt za pośrednictwem informacji podanych na naszej stronie kontaktowej.

Dziękujemy za korzystanie z portalu "Moday.pl"!