×

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MODAY.PL

I ADMINISTRATOR I DEFININCJE

Polityka prywatności – zbiór informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, zbierane oraz wykorzystywane.

Właścicielem MODAY.PL jest JTS u. Gen. Hallera 43 41-814 Zabrze nip: 645 232 01 14 dalej zwany platforma/serwis/portal

Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca oraz korzystająca z serwisu MODAY.PL

Konto – aktywny zbiór danych prowadzony przez Użytkownika pod unikalną nazwą w ramach działania w MODAY.PL

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II JAKIE INFORMACJE SĄ ZBERANE

1.Dane, które użytkownik wprowadził w ramach swojego konta (dane kontaktowe, teleadresowe, tworzone treści oraz zdjęcia.

2. Dane udostępnione przez użytkownika z portalów społecznościowych

3. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP urządzenia, informacje zawarte w plikach cookies lub podobnych , dane przeglądarki internetowej dane dotyczące sesji, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie oraz podstronach, historię przeglądania, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, strefy czasowej, operatora komórkowego, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu,

4. Administrator obejmuje je pełną ochroną w ramach RODO.

5.  Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a RODO, w związku z zgodą na używanie określonych plików cookies lub podobnych technik, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację.

III DŁUGOŚĆ PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przechowywane tak długo jak to jest konieczne do wypełnienia obowiązków przez MODAY.PL względem UŻYTKOWNIKA, lub zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

IV UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Udostępnienie danych użytkownika może nastąpić:

Zewnętrznym dostawcą usług z którymi współpracujemy dla prawidłowości działania platformy.

Reklamodawców

Dostawcą usług płatniczych

Dostawcą i analityką wyszukiwarek

Publicznym organom w przypadku gdyby wystąpiła taka ewentualność prawna.

V DANE Z SOCIAL MEDIA

Logowanie w serwisie MODAY.PL za pośrednictwem facebook jest jednoznaczne z udostępnieniem Platformie informacji ze swojego konta w social media – adresu e-mail, nazwę użytkownika. Aby uzyskać informację o tym, w jaki sposób sieć społecznościowa przetwarza dane Użytkownika, należy zapoznać się z polityką prywatności dostawcy SM. .

VI PLIKI COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe.

MODAY.PL korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody w tym zakresie.

Platforma MODAY.PL pozyskuje informacje o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu

Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na korzystanie przez Serwis z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta może to jednak spowodować niepoprawne działanie Serwisu.

VII INFORMACJE O METADANYCH

Przesyłając film na MODAY.PL równocześnie przesyłane są metadane widoczne dla odbiorcy (nazwa konta, hashtagi, słowa kluczowe , komentarze)

VIII ANALIZA

MODAY.PL korzysta z narzędzi analitycznych, które analizują przepływ danych, zbieranie informacji, które wysyła urządzenie. Serwis do analizy używa Google Analytics firmy Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Użytkownik ma możliwość rezygnacji z udostępniania swojej aktywności w Google Analytics, poprzez instalację do przeglądarki dodatku blokującego usługę.

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny oraz jak z nią wchodzisz w interakcje, przy użyciu metryk behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji, w celu doskonalenia i promowania naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są zbierane za pomocą plików cookie pierwszej i trzeciej strony oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług oraz aktywności online. Dodatkowo wykorzystujemy te informacje do optymalizacji witryny, celów związanych z zapobieganiem oszustwom/bezpieczeństwem i reklamą. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Microsoft zbiera i wykorzystuje Twoje dane, odwiedź Politykę prywatności Microsoftu.

IX OCHRONA DANYCH – ROZPORZEDZENIE RODO.

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest JTS . ul. Hallera 43 41-814 Zabrze

Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy zarejestrowany użytkownik posiada wgląd oraz dostęp do swoich danych osobowych. Niektóre z nich może zaktualizować

Każdy zarejestrowany Użytkownik zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody może uniemożliwić korzystanie z funkcji portalu, które zgodnie z artykułami prawnymi portal może świadczyć jedynie ze zgodą na przetwarzanie.

Prawo do cofnięcia zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił MW Logistic.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez MW Logistic zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem MW Logistic może świadczyć jedynie za zgodą.

Użytkownik może cofnąć zgodę wysyłając wiadomość email do MODAY.PL

MODAY.PL może zachować niektóre dane osobowe, które są niezbędne do ustalenia lub ochrony roszczeń

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymać informację do jakich celów są przetwarzane, otrzymać informację o odbiorcach danych

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji EOG)

X BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator danych osobowych zapewnia że dokłada wszelkich starań aby dane i informacje osobowe przetwarzane były w bezpieczny sposób.

Strona używa szyfrowania Certyfikatem SSL TLS między klientem a serwerem. Wszelkie hasła i dane wrażliwe są szyfrowane za pomocą SHA. Zabezpieczenie serwera poprzez Firewall

Nasze działania obejmują: Szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania

Portal prowadzi kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do naszych systemów.

Dostęp do strony administratora posiadają tylko i wyłącznie osoby do tego uprawnione.

Urządzenia i komputery zabezpieczone są hasłami.

Zmiany haseł następują nie rzadziej niż co 30 dni.

XI DANE KORESPONDENCYJNE

JTS ul. Gen. Hallera 43, 41-814 Zabrze

biuro@MODAY.PL

XII PODSUMOWANIE

Korzystając z usług platformy MODAY.PL użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej zasadami przy czym rozumie swoje prawa w stosunku do swoich danych osobowych oraz w jaki sposób będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane.

Dodatkowe informacje otrzymasz pisząc na biuro@MODAY.PL

Dane osobowe zbierane przez JTS za pośrednictwem Serwisu MODAY.PL przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

W przypadku istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności użytkownicy poprzez maila otrzymają powiadomienia email, który został podany przy rejestracji.

Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji materiałów promocyjnych i marketingowych klikając w link do anulowania wiadomości, prócz powiadomień systemowych, które są niezbędne do czynnego korzystania z serwisu np. powiadomienie z linkiem do rejestracji, resetu hasła, istotnych zmian regulaminowych, informacji o planowanych przerwach w dostępie do serwisu)

Serwis MODAY.PL nie jest serwisem skierowanym do dzieci. Z serwisu mogą korzystać osoby od 18 roku życia.